Loenermark

De Loenermark is een van de mooiste natuurgebieden. Het naaldbos, de heide met zijn prachtige jeneverbes struwelen en verschillende heidesoorten, de schaapskudde met Veluwse heideschapen en de oude stuifduinen vormen hier hoogtepunten. Verder is de Loenermark rijk aan grote zoogdieren, zoals herten, reeën, wilde zwijnen en vossen.

Het bos op de Loenermark is heel oud. Het Loenense Bos werd al in de 10de eeuw genoemd. Het grootste deel van dit oorspronkelijke bos was hakhout en in gebruik bij de marke van Loenen. De rest van de Loenermark bestond uit heide. Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) heeft de Loenermark in 1992 in erfpacht verkregen van de gemeente Apeldoorn.

Wat is er te zien op de Loenermark

De schaapherder gaat dagelijks met de kudde de heide op. Bij de schaapskooi staat aangegeven waar de kudde die dag aan het werk is. De kudde bestaat uit ongeveer 150 Veluwse heideschapen, aangevuld met een paar heidekoeien.
Ook een bezoek aan de IJkbasis op de Zilvense heide is de moeite waard. Dit is een IJkbasis van het Nederlandse Rijksdriehoekmeetnet en heeft een lengte van 576,09226 meter.

Schaapskooi

Grafheuvel en Hessenweg
De grafheuvel op de Loenermark is ongeveer 4000 jaar oud. Er loopt ook een Hessenweg in het gebied. Een oude handelsroute met Duitsland uit de 17e eeuw. De paden zijn te herkennen aan de tweesporige geulen in het landschap. De wagens waren te breed voor de steden en lopen daardoor dwars door de Veluwe.

Wildobservatiepost
Op de Loenermark staat een wildobservatiepost deze post is in 2012 geopend. De wildobservatiepost is vrij toegankelijk, rolstoelvriendelijk en makkelijk bereikbaar. Er loopt een verhard pad vanaf de parkeerplaats aan de Groenendaalseweg naar de post. Er zijn op verschillende hoogtes kijksleuven gemaakt.

Folder van Geldersch landschap met wandelroutes

Droefakkers, 7371 CP Loenen, verworven 1992, oppervlakte 1171 ha

Bron: LoenenopdeVeluwe.info

Foto1: Rob van 't Zelfde                                                                                                                                                                    Foto2: Loenen op de Veluwe.info

Lekker wandelen