Beekbergsche Beek

De Beekbergsche Beek stroomt direct achter onze camperplaats met naastgelegen fietspad. De beek ontspringt in de buurtschap Engeland nabij Beekbergen en stroomt van daaruit in oostelijke richting naar Klarenbeek. Ten westen van het Apeldoornsch Kanaal wordt deze beek de Oude Beek genoemd.

Van Beekbergen naar Klarenbeek
Ten oosten van Klarenbeek zorgt zij voor de voeding van De Wierd (molenvijver) van het bedrijf van de firma Krepel, waarna ze via een waterval overgaat in de lager gelegen Klarenbeek. Ze vormt een belangrijk natuurlijk en landschappelijk element tussen beide dorpen.

Aandrijving watermolens en ontwatering 
Vroeger was de Beekbergsche Beek van groot belang voor het aandrijven van watermolens en de ontwatering van landbouwgronden. Op
landschappelijke, recreatieve en ecologische waarden werd vroeger minder gelet dan nu. Vooral de laatste decennia treden ten gevolge van een
veranderde maatschappijvisie de laatstgenoemde waarden echter steeds meer op de voorgrond. De eerder genoemde functies van de beek zijn geheel weggevallen (energievoorziening) of van minder betekenis geworden (ontwatering).

Klik hier voor meer informatie over de Beekbergsche Beek.