Het Lampenbroek

Het natuurgebied Lampenbroek ligt in de zuidelijke IJsselvallei, op de overgang van de Veluwe naar het IJsseldal bij ons dorp Klarenbeek. Lampenbroek is een prachtig natuurgebied met natte bloemrijke hooilanden, houtwallen en vochtige bossen. Het is onderdeel van het Gelders Natuurnetwerk.

Oorspronkelijke natuur herstellen
Het gebied wordt gevoed door grondwater vanuit het Veluwemassief. Ze gaan de verdroogde natuur herstellen, nieuwe natuur aanleggen en zorgen dat er meer kwelwater naar de oppervlakte komt. Ook spelen ze met de inrichting van het gebied in op klimaatverandering. Waterschap Vallei en Veluwe, Natuurmonumenten, provincie Gelderland en andere overheden werken daarbij nauw samen.

Klik hier voor meer informatie over het Lampenbroek.

 

Bron: Gelderland.nl

Kaartje: Valei-Veluwe.nl